Menu

Hillerød Portal

Din lokale indgang til nettet

Lokalarkiv

Lokalhistorisk Arkiv 
Christiansgade 1, 3400 Hillerød
www.hilbib.dk ... 

Forening

Hillerød Lokalhistoriske Forening  
www.hillerødlokalhistoriskeforening.dk

Museum

Byvandringer i Hillerød 
www.museumns.dk/events ...
www.kultunaut.dk ...

Elværket - Museum Nordsjælland
Frederiksgade 11, 3400 Hillerød 
www.museumns.dk

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune  
Hillerød Kommune er opstået ved sammenlægning af flg.:
Hillerød Kommune
Skævinge Kommune
Uvelse Valgdistrikt (Slangerup Kommune)
www.wikipedia.org/wiki/Hillerød_Kommune
www.trap.lex.dk/Hillerød_Kommune

Hillerød by

Hillerød by 
Bynavnet består af 2 led: Hille og rød: Hildis er et gammelt dansk drengenavn og rød betyder rydning. 
Ifølge kongeligt reskript af 6. april 1606 fik 12 gårde i Hillerød fri benyttelse af hele det jordareal, som lå mellem "Slottets Kirkegaard" (senere torvet) og Præstevangen.

Hvornår Hillerød egentlig blev købstad, vides ikke; ved købstædernes matrikulering 1660 var Hillerød ikke nævnt i den almindelige befaling, men blev medtaget ifølge et særligt kongeligt reskript af 26. februar 1661. I 1680 fik Hillerød sin første byfoged. 

I 1992 opførtes Slotsarkaderne.
www.wikipedia.org/wiki/Hillerød
www.trap.lex.dk/Hillerød
 

Historienyt DK


Hillerød m. Frederiksborg Slot 1929.
Kunstner: Mogens Ege (1892-1946). 
www.maleriarkivet.dk/soeg ...